top of page

אנה מרמילב

אנה TV

"קטע מהרצאתי "הכפתור הסודי  לשליטה עצמית

חוויות של משתתפים בסדנת שליטה עצמית ויצירת מוטיבציה ואימון לייזר ממוקד של אנה מרמילב
שליטה עצמית ואיך ליצור מוטיבציה לכל אתגר כוח הרצון
סדנה לשליטה עצמית ויצירת מוטיבציה של אנה מרמילב
bottom of page